Συνδικάτα

Θεωρούμε ότι οι δυνάμεις της μισθωτής εργασίας εκφράζουν, κυρίως μέσω της Οργάνωσής τους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τη διάθεση και την ανάγκη των εργαζόμενων να διεκδικήσουν τα ανεξάρτητα συμφέροντά τους. Τα συνδικάτα αποτελούν τους συλλογικούς διαπραγματευτές του βασικού κορμού των μη προνομιούχων ελλήνων που είναι οι μισθωτοί.

Με το συνδικαλιστικό κίνημα επικεφαλής συγκροτείται μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία που ξεκινά από την ανάδειξη των κοινών αιτημάτων μισθωτών, συνταξιούχων, ανέργων, μικρομεσαίων επαγγελματιών και της νεολαίας και εκτείνεται με την κατάκτηση του ρόλου του κοινωνικού διαπραγματευτή για την κορυφαία συνδικαλιστή οργάνωση τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. συμβάλλει καθοριστικά στη συγκρότηση από τα συνδικάτα αυτόνομης στρατηγικής για το παρόν και το μέλλον της εργασίας, των απαιτούμενων κοινωνικών συμμαχιών, για τα μεγάλα κοινωνικά και εθνικά ζητήματα που απασχολούν το λαό και τον τόπο.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. συνεχίζει να τροφοδοτεί με ιδέες, με αγωνιστική δράση και πρακτική το σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο δεν αρκείται στο ρόλο του τυπικού διαπραγματευτή της αμοιβής της εργασίας αλλά διεκδικεί και εκ των πραγμάτων κατακτά το ρόλο του κοινωνικού διαπραγματευτή. Ρόλο έκφρασης της κοινωνικής συμμαχίας των δυνάμεων της μισθωτής εργασίας με τους «εκτός τειχών» πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να συγκροτήσουν σταθερά κινήματα λόγω της ιδιόμορφης σχέσης τους με τη παραγωγική διαδικασία.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. εγγυάται τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και θέτει ως στόχο – όραμα την πραγματική και κοινωνική σύγκλιση και τη διαρκώς αναβαθμιζόμενη θέση του κόσμου της μισθωτής εργασίας.

Για την Π.Α.Σ.Κ.Ε. τα συνδικάτα στην εποχή της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης πρέπει να είναι σταθερά αντίθετα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές επιλογές που καταδυναστεύουν τις κοινωνίες και συρρικνώνουν το κοινωνικό κράτος και τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών. Η Π.Α.Σ.Κ.Ε., ως δημοκρατική, σοσιαλιστική παράταξη που εκφράζει στις σύγχρονες συνθήκες των μη εχόντων και μη κατεχόντων, υπερασπίζει την οργανωτική αυτονομία και ενότητα των συνδικάτων στους κόλπους των οποίων πρέπει να εκφράζονται όλες οι υπαρκτές πολιτικές αλλά και συνδικαλιστικές απόψεις χωρίς σχέσεις εξάρτησης και κομματικού εξαναγκασμού.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. υπερασπίζει το συνδικάτο – θεσμό ενότητας της εργατικής δύναμης όπως συμπυκνώνεται στη θέση «Μία Γ.Σ.Ε.Ε. – Μία οργάνωση ανά τομέα παραγωγής – ένα Εργατικό Κέντρο ανά νομό – Ένα σωματείο-συνδικάτο ανά επιχείρηση ή κλάδο παραγωγής».