Σκοποί της ΠΑΣΚΕ

Επικαιροποιώντας τους όρους και τις διατυπώσεις των προηγούμενων ετών και τοποθετούμενοι στα νέα ζητήματα που η νέα πραγματικότητα εθνική – ευρωπαϊκή και παγκόσμια έχει δημιουργήσει επισημαίνουμε ότι:

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. είναι σταθερά προσανατολισμένη και αγωνίζεται:

Για ένα συνδικαλιστικό κίνημα Μαζικό – Ταξικό – Πολιτικοποιημένο – Αυτόνομο στην υπηρεσία του λαού και του τόπου. Τμήμα του ευρύτερου δημοκρατικού – προοδευτικού κινήματος που συνενώνει κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις με όραμα και στόχο τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, την εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ΜΑΖΙΚΟ: όταν δεν αποτελεί υπόθεση των «επαγγελματιών» και των ειδικών, αλλά όταν στους κόλπους του εκφράζονται και δρουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως επαγγέλματος, οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου, φυλής, θρησκεύματος, πολιτικών αντιλήψεων και κομματικών προτιμήσεων ή εντάξεων.

Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ΤΑΞΙΚΟ:
Όταν εκφράζει τα ανεξάρτητα και αυθεντικά συμφέροντα των δυνάμεων της εργασίας για τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των όρων εργασίας και διαβίωσης και αγωνίζεται για την κοινωνία αλληλεγγύης και δικαιοσύνης όπου οι δυνάμεις της μισθωτής εργασίας θα έχουν το ρόλο που τους ανήκει, ισχυρό ρόλο σε μία κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης.

Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: με την έννοια ότι δεν εμφορείται από συντεχνιακές αντιλήψεις και πρακτικές αλλά εντάσσει στη δράση του ευρύτερους κοινωνικούς στόχους συγκροτώντας συμμαχίες με κοινωνικές δυνάμεις που οι επιδιώξεις τους είναι συμβατές, ίδιες ή ταυτόσημες με αυτές των δυνάμεων της εργασίας.

Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ΑΥΤΟΝΟΜΟ: στο μέτρο που δεν εξαρτάται από κόμματα, εργοδότες, κράτος ή κυβέρνηση, δεν χειραγωγείται και δεν εντάσσει την στρατηγική και την τακτική του σε σχεδιασμούς εκτός των γραμμών του. Είναι ΑΥΤΟΝΟΜΟ στο μέτρο που έχει ρόλο και λόγο. Που αναπτύσσει τη δική του στρατηγική και την υποστηρίζει με τακτικές που εκπορεύονται από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. προωθεί αταλάντευτα το ευρωπαϊκό προσανατολισμό του συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει:

  •  Σταθερός διεθνιστικός χαρακτήρας του κινήματος των εργαζομένων. Ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε ο πανευρωπαϊκός συντονισμός της δράσης και των αγώνων των εργαζομένων. Απορρίπτουμε κάθε ρατσιστική αντίληψη και ξενοφοβία.
  • Προωθούμε ένα γνήσιο διεθνισμό που στο εσωτερικό της χώρας εκφράζεται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών, την ένταξή τους στα συνδικάτα και στις διεκδικήσεις όλου του εργατικού κινήματος και στο εξωτερικό με πολύπλευρες και πολυεπίπεδες συνεργασίες με τις οργανώσεις των εργαζομένων για κοινές πολιτικές με ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που προωθούν σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

Κοινές καμπάνιες, κινητοποιήσεις και ημέρες Πανευρωπαϊκής ή Παγκόσμιας δράσης των συνδικάτων

Παρεμβάσεις στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και διεύρυνση της ενεργούς συμμετοχής ώστε να προωθούνται τα κοινά συμφέροντα των δυνάμεων της εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκδηλώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους αγώνες των εργαζομένων άλλων χωρών με έμφαση σ’αυτούς που αποσκοπούν στην υπεράσπιση ή διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.