1977

Ίδρυση ΠΑΣΚΕ

21900

Εγγεγραμμένα Μέλη

179

Ε.Κ. & ομοσπονδίες

33

Ποσοστό στη ΓΣΕΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. ως ηγεμονεύουσα – με την πολιτική έννοια του όρου – δύναμη στο Σ.Κ. είχε και έχει αυξημένες ευθύνες για το χθες και το σήμερα, αλλά κυρίως για το αύριο των δυνάμεων της εργασίας και των συνδικάτων.

Η επιδίωξή μας είναι πρωτίστως ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την παρουσία και τη δράση μας μέσα στις τάξεις του εργατικού κινήματος, να συμβάλλουμε στην εδραίωση της δικής του αυτόνομης στρατηγικής, να εξειδικεύσουμε πολιτικές και να συμφωνήσουμε μορφές και μεθόδους παρέμβασης, οι οποίες θα στηρίζονται στη συμμετοχή των εργαζομένων και ταυτόχρονα θα αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Οι στόχοι και οι αρχές που επέβαλαν την ίδρυσή της παραμένουν σταθερές στο πέρασμα του χρόνου και συνδέονται αρμονικά με τη γενέθλια διακήρυξη του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) στο οποίο η Π.Α.Σ.Κ.Ε. αναγνωρίζεται ως βασική κοινωνική συνιστώσα.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. είναι η συνδικαλιστική παράταξη των Ελλήνων εργαζομένων, η οποία προσδιορίζεται και εντάσσεται στο προοδευτικό – δημοκρατικό σοσιαλιστικό κίνημα της χώρας μας.

Εκφράζει στα πλαίσια των διακηρυγμένων στόχων και αρχών της τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας και επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και συμμαχιών με δυνάμεις του πνεύματος, του πολιτισμού αλλά και με κοινωνικές ομάδες και στρώματα (αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, νεολαία, μικροβιοτέχνες, επαγγελματίες κ.ά.).

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. ως μεγάλη παράταξη των εργαζομένων δεν συγχέει τη συνδικαλιστική δράση με την κομματική ιδιότητα. Κάθε μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποχρεούται να συμμετέχει ως ενεργό μέλος της Π.Α.Σ.Κ.Ε. ενώ δεν υπάρχει καμία αντίστροφη υποχρέωση για όσους μέλη ή φίλους συστρατεύονται στην Π.Α.Σ.Κ.Ε.

Η κομματική ιδιότητα δε δημιουργεί δικαιώματα για οποιουδήποτε είδους
εξατομικευμένη ειδική μεταχείριση απεναντίας «γεννά» περισσότερες υποχρεώσεις. Η Π.Α.Σ.Κ.Ε., οι φίλοι και τα μέλη της δεν εξαντλούν την δράση τους μόνο στον συνδικαλιστικό χώρο αλλά συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά δρώμενα του χώρου και της περιοχής τους.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για κοινές συσκέψεις και δράσεις με εκπροσώπους των κινημάτων της περιοχής που δραστηριοποιούνται, οργανώσεις γυναικών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ανέργων, ευπαθών ομάδων κλπ για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και σχεδιασμό κοινής δράσης.

Αυτή η γενικότερη δράση των συνδικαλιστικών στελεχών μπορεί και πρέπει να βρίσκει έκφραση και σε άλλους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς (Τοπική και Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση – Επαγ.Ενώσεις – Κοινοβούλιο κλπ).

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα συνδικάτα δεν έχουν ως στόχο να λειτουργούν ως «προθάλαμος» για ικανοποίηση ατομικών επιλογών και κυρίως η επιτρεπτή μετάβαση σε άλλο αντιπροσωπευτικό θεσμό πρέπει εφόσον συνδυάζεται με αξίωμα να συνοδεύεται από παραίτηση από τα συνδικαλιστικά αξιώματα.