Αποτελέσματα Συνεδρίου ΕΥΔΑΠ

Αποτελέσματα εκλογών για ΔΣ Ομοσπονδίας εργαζομένων ΕΥΔΑΠ

1. ΠΑΣΚΕ έδρες 9 (8) ποσοστό 47,3 % ( 42,1%)

2. ΔΑΚΕ έδρες 7 (8) ποσοστό 36,8 % ( 42,1%)

3. ΕΣΚ έδρες 3 (3) ποσοστό 16 % ( 16%)

Μέσα στην παρένθεση είναι τα αποτελέσματα του εκλογικού συνεδρίου του 2008

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ