Λοιπά όργανα Διοίκησης και εκπροσώπησης όπως προήλθαν από το 38ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Γ. Σ. Ε. Ε. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 38ου Πανελλαδικού Συνεδρίου     Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές)”
1 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 ΛΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΧΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ         Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)” 1 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 4 ΦΕΥΓΑΛΑ ΝΙΚΗ         Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “Δ.Α.Κ.Ε.  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   “ 1 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2 ΛΑΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 3 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ         Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ” 1 ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Ε) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Α.Κ.) 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ” ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   Ζ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Η) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΜΑΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ” ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ


Πηγή