Η νέα Διοίκηση της ΓΣΕΕ η οποία προήλθε από το 38ο Συνέδριο

Η νέα Διοίκηση της ΓΣΕΕ η οποία προήλθε από το 38ο Συνέδριο


Πηγή