Μαζικό και αγωνιστικό το συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμνώνος

Μαζικό και αγωνιστικό το συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμνώνος


Πηγή