Η ΓΣΕΕ στηρίζει το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου

Η ΓΣΕΕ στηρίζει το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου


Πηγή