ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29.12.20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΓΣΣΕ

Η ΓΣΕΕ απέστειλε σήμερα 29.12.2020 την Πρόσκληση έναρξης συλλογικών διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση νέας Εθνικής Γενικής ΣΣΕ.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ