Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000)

Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού


Πηγή